Sensor Zasolenie / Salnity

Informacje dodatkowe

Model

Zakres pomiarów

Dokładność

Zakres pracy (temperatura)

Rodzaj sensora

Odporność

Wbudowana temperatura

System czyszczący

Opis

Sensor przewodności wykorzystuje nową generację technologii czteroelektrodowej z szerokim zakresem pomiarów i możliwością automatycznej zmiany zakresu. Automatyczna kompensacja temperatury. Silna odporność na zakłócenia, elektroda może dostosować się do różnorodnych trudnych warunków wodnych, elektroda nie będzie ulegać polaryzacji przy długotrwałym użytkowaniu, co zmniejsza koszty konserwacji.

Funkcje

➽Małe rozmiary, możliwość montażu na różne sposoby
➽Szeroki zakres pomiarów, automatyczna zmiana zakresu pomiarowego
➽Wbudowany czujnik temperatury, automatyczna kompensacja temperatury