Mobile Monitoring

System Analityczny | Aplikacja Mobilna | Boje pomiarowe | Drony

Autonomiczne boje pomiarowe

urządzenia są wyposażone w sensory, które kontrolują różne aspekty jakości wody, takie jak zawartość tlenu, potencjał redoks, odczyn pH oraz przewodność wody. Szybkie monitorowanie tych wskaźników jest kluczowe dla wykrywania niepożądanych procesów zachodzących w wodzie, które mogą wpływać na jej jakość.

Pomiary Jakości Wody

Mierzymy następujące parametry: zawartość tlenu w mg/L, saturacja tlenem w %, odczyn pH, temperatura, ORP  (potencjał Redox wody), przewodnictwo wody (mówi o zasoleniu wody lub zawartości metali), mętność wody.

Wykrywanie substancji ropopochodnych

Wykrywanie substancjo ropopochodnych jest szczególnie istotne dla ochrony zasobów rybnych oraz ogólnego stanu środowiska wodnego, gdyż wycieki oleju i innych substancji ropopochodnych mogą mieć katastrofalne skutki dla ekosystemów wodnych.Autonomiczne bójki do wykrywania wycieków substancji ropopochodnych.

System analityczny i aplikacja online

Wizualizacja danych z urządzeń pomiarowych w prosty i przejrzysty sposób połączona z raportowaniem oraz alarmowaniem.

Mobilna Aplikacja dla Pracowników

Mobilna aplikacja jest jednym z centralnych elementów tego systemu. Umożliwia pracownikom firmy zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych zmian w zbiornikach wodnych bezpośrednio z terenu, gdzie te zmiany zachodzą. Pracownicy mogą załączać krótki opis, wideo oraz zdjęcia, aby dostarczyć jak najwięcej informacji na temat sytuacji. Mobilna aplikacja jest narzędziem, które pozwala na szybkie i efektywne zbieranie danych w terenie.

System Online do Ewaluacji Zgłoszeń:

Po przesłaniu informacji przez pracowników za pośrednictwem mobilnej aplikacji, dane te są przesyłane do systemu online. W tym systemie, odpowiednio wyznaczone osoby mają możliwość przeglądania, oceny i zarządzania zgłoszeniami. Są one odpowiedzialne za ewaluację zgłoszeń i podejmowanie decyzji, takich jak zlecenie bardziej szczegółowej inspekcji za pomocą dronów wodnych, wyznaczenie odpowiedzialnych pracowników lub skontaktowanie się z autorem zgłoszenia w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Archiwizacja i Historia Zgłoszeń

Trzecim elementem jest funkcja archiwizacji i przechowywania historii zgłoszeń w systemie. Dzięki temu, zarówno administratorzy systemu, jak i inni upoważnieni użytkownicy, mogą w każdej chwili przejrzeć historię konkretnego zgłoszenia, śledzić podjęte działania i analizować trendy czy wzorce w zgłaszanych incydentach.

Drony wodne

Drony wodne odgrywają zatem kluczową rolę w zaawansowanym monitoringu jakości wody, wspierając zrównoważone zarządzanie środowiskiem wodnym i przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych. W ciągu najbliższych dwóch lat, firma Mobile Monitoring planuje rozwój i dopracowanie dronów wodnych, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich skuteczność w monitoringu jakości wody.

Pomiar jakości wody

Mierzymy następujące parametry: zawartość tlenu w mg/L, saturacja tlenem w %, odczyn pH, temperatura, ORP  (potencjał Redox wody), przewodnictwo wody (mówi o zasoleniu wody lub zawartości metali), mętność wody.

Mapy jakości wody

Drony wodne mogą docierać do obszarów trudno dostępnych dla ludzi, zwiększając zasięg monitoringu i pozwalając na bardziej kompleksową ocenę. Dodatkowo, szybkość z jaką drony mogą zbierać dane, pozwala na regularne aktualizacje map jakości wody, co jest kluczowe w sytuacjach wymagających szybkich działań, jak na przykład pojawienie się zanieczyszczeń.

Kontakt

(+48) 728-197-849

Biuro

Gdański Park Naukowo Technologiczny

ul. Trzy Lipy, Gdańsk