Sensor Substancje ropopochodne / Oil In Water

Informacje dodatkowe

Model

Zakres pomiarów

Dokładność

Zakres pracy (temperatura)

Rodzaj sensora

Odporność

Wbudowana temperatura

System czyszczący

I. Ogólny Opis

Sensor zawartości oleju w wodzie bazuje na metodzie analizy fluorescencyjnej UV. Charakteryzuje się on wysoką czułością i zdolnością do wykrywania olejów zarówno rozpuszczalnych, jak i zemulgowanych. Dodatkowo, dostępna jest opcja z funkcją samo oczyszczającą, która efektywnie redukuje wpływ zanieczyszczeń olejowych na wyniki pomiarów. Urządzenie to jest idealne do monitorowania w różnorodnych sytuacjach, takich jak kontrola pól naftowych, systemy przemysłowej wody obiegowej, kondensaty, oczyszczanie ścieków oraz stacje pomiarowe wód powierzchniowych.

II . Funkcje

Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtrowania optycznego i elektronicznego, aby zniwelować wpływ światła zewnętrznego na pomiary.
Nie jest zakłócany przez zawieszone w wodzie cząstki.