Sensor Azot amonowy NH4-N / NH4-N Ammonia Nitrogen

Informacje dodatkowe

Model

Zakres pomiarów

Dokładność

Zakres pracy (temperatura)

Rodzaj sensora

Odporność

Wbudowana temperatura

System czyszczący

I. Opis

Sens or azotu amonowego to urządzenie do wykrywania poziomów azotu amonowego (NH4+-N) w wodzie, nadające się do użytku w różnych zbiornikach wodnych, w tym jeziorach, strumieniach, wodach gruntowych i ściekach.

Sensor mierzy wartości azotu amonowego metodą elektrodową. Elektroda NH4+ zapewnia główne pomiary, które mierzą jony amonowe (NH4+) z automatyczną kompensacją temperatury i pH. Charakteryzuje się wyższą dokładnością, szerszym zakresem pomiarów i większą stabilnością.

2. Funkcje

– Kompensacja pH, jonu potasu (opcjonalnie) i temperatury.
– Każda elektroda może być niezależnie wymieniana, łatwa w obsłudze.
– Szybki czas reakcji, odzwierciedlający zmiany w próbce wody.
– Obudowa odporna na korozję do długotrwałej pracy pod wodą.